Peter Boštjančič – KUD

 

KUD Studio gledališče je društvo, ki v slovenskem kulturnem prostoru opravlja dvojno poslanstvo. Delovanje društva omogoča širokemu krogu mladih, da skozi strokovno voden proces dela spoznavajo skrivnosti gledališke umetnosti in se osebnostno, intelektualno in umetniško razvijajo.Hkrati pa KUD Studio gledališče s svojim predstavami nudi profiliran, iskateljski teater (iskateljski predvsem v smislu vsebine in ne forme) najširšemu krogu gledalcev. Zavestno se odločamo večinoma za uprizoritve vselej aktualnih klasičnih dramskih tekstov.

Izhajamo iz predpostavke, da lahko gledalec šele z zadostnim klasičnim predznanjem ustrezno sledi sodobnemu gledališču in tako poskušamo prispevati svoj delež k izoblikovanju kritične publike z občutkom za umetniško kvaliteto predstav.

 

Peter Boštjančič

NOVICE
PONOVITEV PREDSTAVE – Harold Pinter “STARI ČASI” in sicer 29.2.2012 mali oder Narodnega doma v Mariboru
Kako srhljiva je estetska izčiščenost. Čestitke vsem. …” … več