Kratka zgodovina KUD-a

ZGODOVINA DRAMSKEGA STUDIA PETRA BOŠTJANČIČA IN KUD-a STUDIO GLEDALIŠČE

Peter Boštjančič je začel z dramskim studiem leta 1998 v okviru MKC Maribor, Drame SNG Maribor in v sodelovanju z Vilijem Ravnjakom. Obiskovali so ga dijaki in študentje, ki so uspešno opravili avdicijo. Skupina devetih slušateljev je imela tri semestre pod različnim pedagoškim vodstvom (Minu Kjuder, Peter Boštjančič, Milada Kalezić). Tistega leta so pod Boštjančičevim vodstvom tudi uprizorili Pinterjevo »Prevaro«, leto kasneje pa skupaj z Vilijem Ravnjakom, ki je bil dramaturg, še Sofoklejevo »Antigono« in jo trikrat odigrali v nabito polni dvoranici Komornega odra SNG Maribor.
Iz težnje po drznejšem delu so se slušatelji in Peter Boštjančič odločili, da ustanovijo svojo gledališko skupino, ki so jo poimenovali KUD Studio gledališče. Pod tem imenom so obnovili predstavo »Antigona« in jo odigrali še šestkrat za srednje šole v Mariboru, predstava pa je bila prisotna tudi na Borštnikovem srečanju 2000 v okviru spremljevalnega programa.

Ker ga kot igralca in režiserja študijsko in profesionalno zanimajo stanja, ki se kot medčloveški odnosi kažejo v dramskih delih, je Boštjančič za naslednji projekt izbral klasično delo dramatika Maksima Gorkega »Na dnu«. V tem projektu so se združile tri generacije igralcev: že upokojene velike profesionalce (Mileno Muhič, dobitnico Borštnikovega prstana, Rada Pavalca, ki je ustvaril fascinantno in veliko vlogo, Iva Leskovca), aktivne profesionalne igralce (Anico Sivec, Zvonka Fundo, Ivico Kneza, Iztoka Bevka), najmlajša generacija pa so bili Petrovi učenci (Petra Kušar, Aleksandra Blagojević, Tanja Planko, Veronika Žajdela, Viktor Meglič, Elvis Berljak, Danijela Mladenović, Silvo Safran, Pavel Ocepek, Martin Potrč). Predstavo so postavili v kleti Narodnega doma, ki ga je velikodušno odstopil in posebej za predstavo obnovil direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina. Pri projektu sta pomagala tudi direktor SNG Maribor Danilo Rošker, še najbolj pa Orlando Uršič, takratni vodja KUD-a ŠOUM, zdajšnji direktor Litere. Zakaj naštevamo toliko ljudi? Ker brez njih ne bi nastalo nič.

Leta 2002 je KUD Studio gledališče uprizoril dramo Slavka Gruma »Pierrot in Pierrette«, spet v Narodnem domu. Grumova ekspresionistična drama je bila lepo sprejeta. V tej predstavi je Peter Boštjančič zaigral tudi sam, skupaj s Petro Kušar, Elvisom Berljakom, Martinom Potrčem in Metko Roner. Scenograf je bil Samo Lapajne, avtor glasbe Vasko Atanasovski, kostumografka Gordana Gašperin.

Dramski studio Petra Boštjančiča je nato v letih 2002/2003 do 2005 deloval pod okriljem KUD-a ŠOUM.
V študijskem letu 2002/2003 so študentje spoznavali skrivnosti gledališke umetnosti ob analizi Malega Princa (Antoine de Saint-Exupery), leto kasneje pa se je nova skupina (Jana Jarc, Janja Zakšek, Viktorija Zupanec, Lučka Zorko, Nataša Čupeljić, Rok Kravanja, Tomo Podstenšek in Elvis Berljak v dvojni vlogi asistenta in igralca) posvetila uprizoritvi pravljic. V kombinirani tehniki pripovedovanja in igranih vložkov smo tako postavili na oder naslednje pravljice: F. Miličinski: »Zvezdica Zaspanka«, S. Makarovič: »Sapramiška«, S. Makarovič: »Tacamuca«, S. Makarovič: »Kokoška Emilija«, K. Kovič: »Pajacek in Punčka«, H.C. Andersen: »Tako kot napravi stari, je zmerom prav«, Ela Peroci: »Nedelja«.

V letu 2005 se je iz kombinacije starih članov (Elvis Berljak, Martin Potrč), študentov, ki so nastopali v pravljicah in nekaterih novih obrazov (Petra Bauman) počasi izoblikovalo jedro skupine, ki je svoje delo nadaljevala samostojno v okviru KUD-a Studio gledališče.
S pravljicami smo še naprej nastopali po vrtcih, bolnišnicah, osnovnih šolah … , hkrati pa pripravili dve novi predstavi, dramo »Zločin na Kozjem otoku« italijanskega dramatika Uga Bettija in enodejanko »Medved« Antona Pavloviča Čehova. Obe predstavi sta doživeli svojo krstno uprizoritev v začetku leta 2006 na Komornem odru SNG Maribor in sta v naslednjih dveh letih doživeli vsaka več kot 20 ponovitev. Med drugim sta sodelovali tudi na Borštnikovem srečanju 2006 v okviru dodatnega programa.

Leta 2007 smo se lotili zahtevne in dolgotrajne dramatizacije Cankarjevega romana»Hiša Marije Pomočnice« v močno razširjeni igralski zasedbi, ki je štela kar 15 članov.
V predstavi so igrali: Janja Zakšek, Saška Šteger, Petra Bauman, Mojca Koser, Anja Rošker, Vesna Spreitzer, Jana Jarc, Petra Cirkovski, Nataša Berk, Marija Peganc, Tomo Podstenšek, Elvis Berljak, Martin Potrč, Goran Obradovič, Urška Repina.
Režiser: Peter Boštjančič, za kostume je poskrbela Gordana Gašperin, avtorska glasba je bila delo Dejana Berdena, luč pa je oblikoval Beno Kocbek.
Predstava je bila premierno uprizorjena v okviru dodatnega programa Borštnikovega srečanja 2008 na Komornem odru SNG Maribor, naslednje leto pa se je uvrstila na zaključni festival 48. Linhartovega srečanja 2009 v Postojni.

Sledila je uprizoritev enigmatične drame Nobelovega nagrajenca, angleškega dramatika Harolda Pinterja: »Stari časi«, v kateri so igrali Jana Jereb, Petra Bauman in Martin Potrč.
Režija: Peter Boštjančič, scena in kostumi: Sabina Hvastija, pomoč pri izboru glasbe: Simon Šimat. Predstava je doživela svojo premiero maja 2011 na Malem odru Narodnega doma Maribor, izbrana pa je bila tudi med osmerico predstav, ki so se uvrstile na zaključek 50. Linhartovega srečanja.

 

   

 

 

 

 

nazaj