Sodelujoči

SEZNAM VSEH IGRALCEV, KI SO SODELOVALI V PREDSTAVAH STUDIO GLEDALIŠČA
(v razdobju od uradne ustanovitve društva leta 1999 do 2012):

Elvis Berljak
Iztok Bevk
Aleksandra Blagojević
Peter Boštjančič
Petra Bauman
Nataša Berk
Petra Cirkovski
Nataša Čupeljić
Zvone Funda
Tea Grahek
Andreja Ivanušič
Jana Jereb (Jana Jarc)
Tejka Kvasnik
Petra Kušar
Ivica Knez
Rok Kravanja
Mojca Koser
Neža Kurnik
Ivo Leskovec
Milena Muhič
Viktor Meglič
Danijela Mladenovič
Goran Obradović
Pavel Ocepek
Ana Otič
Rado Pavalec
Tanja Planko
Martin Potrč
Tomo Podstenšek
Mojca Peganc
Anja Rošker
Metka Roner
Branko Rožman
Urška Repina
Gabi Rupnik
Ana Sivec
Silvo Safran
Saška Šteger
Vesna Spreitzer
Lučka Zorko
Viktorija Zupanec
Janja Zakšek
Veronika Žajdela